For menn over 18 år med tid til overs. For at du skal få deg en prat med andre mannfolk. For å gi deg lokaler og verktøy, så du kan jobbe med dine egne prosjekter. På din måte.   

SKULDER TIL SKULDER

HVA ER VI:
En landsomfattende ideell, praktisk forening og møteplass. Vi er «grasrot» i alt vi gjør.   Vi oppretter skjul der menn møtes og arbeider på medbrakte prosjekter. Det gir helsefremmende sosialisering og nettverksbygging som igjen holder menn i live, med mennesker rundt seg.   Et skjul er et lokale der 2/3 er verksted og 1/3 er salong med kaffetrakter og pølsepanne. «Menn i Skjul « finnes i store antall i mange land organisert som «Men´s Shed associations». Vi er den norske «filialen»   FOR HVEM : Menn over 18 år med tid til overs. Punktum.  

HVORFOR:
I sitt voksne liv opplever menn helt egne utfordringer. Både fysisk, psykisk og sosialt. Alle nabolag har historier og statistikk om mannehelse som ingen liker å høre. Storsamfunnet har liten interesse for og få redskap til å møte utfordringer som våre. Vi i MIS er sterkt tilstede for å styrke den enkelte mann til å hjelpe seg selv ut isolasjon og inn i et praktisk felleskap.   Vi er sikre på at menn har det best, opplever mening og tar vare på seg selv når :   * De får møte hverandre og snakket sammen SKULDER til SKULDER i uformelle omgivelser.
* De ikke vet om de hjelper andre eller får hjelp selv.   
* De får restaurere seg selv og sette i stand samfunnet rundt seg.   * De har kort vei til nærmeste sosiale arena (Skjul).   
* De tar til seg at livet er så kort at de ikke har tid til å ha det kjipt.  

MENN I SKJUL ER:
Apolitiske, livssynsnøytrale, ikke-kommersielle og brukerstyrte.   En medlemsorganisasjon med hjemmelaget og usnobbete framtreden .   Helsefremmende med åpenhet og aksept også i personlige nedgangstider.   Venner med en rekke andre organisasjoner som ligner oss selv.   Ikke noen arena for Gymnastikk, Korps/Band, eller E-sport.   Er i sving både inne og ute og samarbeider så gjerne med andre lag, stiftelser og foreninger.  

DELTA MED:
Medlemskap: 200 kr/år
Støttemedlemskap: 100kr/år
VIPS: 617040 eller
Konto: 1506 46 01900

Vær med i sosiale media: Finn oss på FB og bli medlem i gruppen, eller se YouTube: Levehordaland#4

Send en melding eller E-post.
Styreleder: 93656484/hverdagsprins@yahoo.no